Podział roślin akwariowych

Podział roślin akwariowych

Podział roślin akwariowych

Klasyfikacja roślin wodnych, błotnych czy bagiennych mogących wszakże rosnąć w akwarium w całkowitym zanurzeniu może przebiegać według różnych kryteriów. Często przyjmuje się za podstawę ich klasyfikacji występowanie poszczególnych gatunków w określonych biotopach i szerokościach geograficznych. Dzielić je można też ze względu na budowę i stopień zaawansowania ewolucyjnego. Tak jak często wyodrębniana kategoria mchów i wątrobowców. Odrębną grupę stanowią zaś rośliny pływające, unoszące się na powierzchni i tuż pod powierzchnią wody.

Podział ze względu na tempo wzrostu:

  • Szybko rosnące
  • Rosnące w średnim tempie
  • Wolno rosnące

Podział ze względu na wymagania i stopień wrażliwości na warunki otoczenia:

  • Rośliny dla początkujących niewymagające
  • Rośliny dla średnio doświadczonych sredniowymagające
  • Rośliny dla zaawansowanych akwarystów wymagające

Podział ze względu na osiąganą wysokość:

  • Rośliny niskopienne, pierwszego planu
  • Rośliny średnio wysokie, drugiego planu
  • Rośliny wysokie, trzeci plan

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.