Pseudemys Nelsoni

Głębokość wody, a różne gatunki żółwi

Jaka głębokość wody u różnych gatunków żółwi? Gatunki lepiej i słabiej pływające? Żółw oduczył się pływać, co robić?

Wiele gatunków żółwi wodno-lądowych, pływa lepiej lub gorzej, nie które są lepiej do tego przystosowane, inne za to mniej, przykładem jest świetnie pływający żółw pseudemys Nelsoni, który wymaga zbiornika zalanego do pełna, jego skorupa jest bardziej płaska, a błony pławne między palcami dużo większe co ułatwia pływanie, słabym pływakiem jest natomiast żółw wonny (Sternotherus odoratus) który nie radzi sobie w głębokiej wodzie i preferuje płytkie wody 10-25 cm, posiada mniejsze błony pławne i jego skorupa bardziej przypomina skorupę żółwi lądowych.

Przykłady gatunków i jaką głębokość wody powinny mieć jako osobniki dorosłe :

  • Żółw chiński (Mauremys reevesii) 20-40 cm (UWAGA Głębokość także zależy od tego jak żółw radzi w danych warunkach, jeżeli widocznie nie radzi sobie w głębszej wodzie, to obniżamy poziom)

  • Żółw pręgowany (Mauremys sinensis) 40-50 cm.

  • Żółw wonny (Sternotherus odoratus) 10-25 cm.

  • Pseudemys Nelsoni (i inne pseudemysy) 60+ cm

  • Trachemys Scripta scripta (i inne Trachemysy) 60+ cm

  • Żółw ostrogrzbiety (Graptemys pseudogeographica) 60+ cm

  • Pelomeduza afrykańska (Pelomedusa subrufa) 20-30 cm.

Pseudemys Nelsoni
Mauremys sinensis
Trachemys Scripta scripta

Co robić w przypadku kiedy żółw oduczył się pływać? Był przetrzymywany w złych warunkach i teraz się topi na głębszej wodzie?

 Żółw Musi się na nowo nauczyć pływać, stopniowo z czasem dolewamy coraz więcej wody, obserwujemy i uważnie patrzymy jak nasz gad zachowuje się w coraz głębszej wodzie, z czasem żółw powinien coraz bardziej się w niej odnajdować i na nowo zacząć pływać.

Pelomedusa subrufa
Pelomedusa subrufa
Graptemys pseudogeographica
Graptemys pseudogeographica
Trachemys Scripta scripta
Trachemys Scripta scripta
Pseudemys Nelsoni
Pseudemys Nelsoni
Sternotherus odoratus
Sternotherus odoratus
Mauremys sinensis
Mauremys sinensis
Mauremys reevesii
Mauremys reevesii

Autor: Dawid Nowak – Instagram: bioworld_photo

Źródło zdjęcia: 
Wikipedia
egzotica room
wikipedia
Media Nauka
Terrarium

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.