Aqua-Porady #5

💡Aqua-Porady 💡

Ślimaki w akwarium mogą pełnić pożyteczną rolę w akwarium, zagrożenie stanowi dopiero ich nadmiar. Jeśli chcesz uniknąć plagi ślimaków w zbiorniku: nie przekarmiaj ryb, zadbaj o regularne podmiany wody i zdrowie roślin, zapobiegnie to zaleganiu szczątków organicznych w zbiorniku, a tym samym pomoże kontrolować populację mięczaków. 🐌

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.